احمد علی حسنی |  ترانسکرایبر

احمدعلی حسنی در سال ۱۳۷۱ خورشیدی در قریه‌ی اسپوک، ولسوالی میرامور در ولایت دایکندی چشم به جهان گشود. وی به عنوان پسر بزرگ در یک خانواده‌ی معمولی، آموزش‌های ابتدایی را در سن هفت سالگی در خانه‌ی فردی که در آن زمان فرزندان مردم را آموزش می‌داد، آغاز کرد.

پس از فروپاشی طالبان و روی‌کار آمدن جمهوریت، در سال ۱۳۷۹ خورشیدی شامل صنف دوم لیسه‌ی ذکور تگاب شد که در آن زمان تا دوره‌ی ابتدایی تدریس می‌کرد. پس از ختم صنف ششم، به کابل آمد؛ اما بعد از وقفه‌ی یک‌ساله، دوباره به عنوان دانش‌آموز موقت در صنف ششم لیسه‌ی عبدالعلی مستغنی شامل شد و درس‌هایش را تا صنف دوازدهم در همین مکتب ادامه داد؛ اما سند فراغتش از دوره‌ی لیسه را از لیسه‌ی ذکور تگاب به‌دست آورد.

آقای حسنی، پس از سپری کردن امتحان کانکور در زمستان سال ۱۳۹۰ خورشیدی به دانشکده‌ی ژورنالیزم در دانشگاه کابل راه یافت و در عین حال، در «موسسه‌ی مشارکت و عدالت» به عنوان همکار رسانه‌ای فعالیت می‌نمود. وی در ختم سال ۱۳۹۴ خورشیدی، مدتی را به‌ عنوان خبرنگار در تلویزیون راه فردا کار کرد و سپس در ماه حمل سال بعدی به عنوان «همکار پرورشی و گزارش‌گر» در «موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت» آغاز به کار نمود..

وی، پس از یک سال، به عنوان «آمر رسانه‌ها» و مدیر مسوول «هفته‌نامه‌ی آیینه‌ی معرفت» انتخاب شد و در سال ۱۳۹۹، به عنوان مدیرمسوول تلویزیون «سا» جواز فعالیت این تلویزیون را به ثبت رسانید و تا پانزدهم اگست ۲۰۲۱ به عنوان مدیر ویب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی در موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت و تلویزیون سا فعالیت کرد.

آقای حسنی، پس از فروپاشی جمهوریت، مدتی به‌ عنوان نویسنده با «مجله‌ی اورال – فارسی» همکاری داشت و حالا با بخش فارسی «شیشه‌ میدیا» همکاری دارد.