داکتر حیات الله طاهری

داکتر حیات الله طاهری، متخصص با ابتکار و برجسته‌ی پزشکی است که سهم قابل توجهی در عرصه‌ی بهداشت افغانستان داشته و با بیش از سه دهه تجربه‌ی پزشکی، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این زمینه را عمیقاً درک می‌کند.

داکتر طاهری پس از اتمام تحصیلات پزشکی، کار خود را در سال ۱۳۶۷ در یکی از شفاخانه‌های دولتی قندهار به عنوان پزشک آغاز کرد و طی سال‌های بعدی در شفاخانه‌ها و شهرهای مختلف ایفای وظیفه نموده و مراقبت‌های پزشکی قابل توجهی را برای مراجعینی که تحت مداوای او قرار می‌گرفتند، فراهم کرد. وی در سال ۱۳۹۲ شفاخانه‌ی سیدالشهدا را در کابل تأسیس کرد و به مدت هشت سال به عنوان رئیس و جراح ارشد در آن شفاخانه خدمت کرد.

تخصص و تعهد دکتر طاهری به حرفه‌ی پزشکی، شناخت و احترام گسترده‌ای را در جامعه برایش کمای کرده است. وی با سازمان‌های بین‌المللی مانند کمیته‌ی سویدن برای افغانستان، پزشکان بدون مرز، خدمات مدیریت بهداشتی و موسسه‌ی شهدا به منظور ارایه‌ی کمک‌های پزشکی به نیازمندان همکاری کرده است.

بعد از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، دکتر طاهری در شهر ساسکاتون، ایالت ساسکاچوان کانادا نقل مکان کرده و در آن‌جا به ‌تحصیلات خود ادامه داده است. وی به عنوان رئیس هیأت مدیره‌ی شیشه میدیا، تجربه‌ی گسترده و مهارت‌های رهبری خود را برای هدایت سازمان به سمت اهداف آن به کار می‌گیرد.

دکتر طاهری در طول زندگی حرفه‌ای خود تعهد خود را به بهبود زندگی دیگران، چه از طریق پزشکی و چه از طریق همکاری با سازمان‌های مختلف، نشان داده است. کمک‌های او در زمینه‌ی مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی، وی را برای بسیاری از مردم به یک سرمایه‌ی ارزش‌مند و الهام‌بخش تبدیل کرده است.