علی سینا دوستی | عضو هیات مدیره

علی‌سینا دوستی، فردی باانگیزه و پرشور و متعهد به تأثیرگذاری مثبت بر جامعه‌ی خود است. وی از دانشگاه امریکایی برای افغانستان در لیسانس مدیریت تجارت فارغ‌التحصیل شد و درس خود در دانشگاه کابل در رشته‌ی علوم اجتماعی را نیز به اکمال رسانید.

علی سینا با اعتقاد به اهمیت تنوع و تفاهم فرهنگی، برنامه‌ی تابستانی «تنوع فرهنگی رنگین کمان» را برای ارتقای تساهل و تبادل فرهنگی در بین دانش‌آموزان پایه‌گذاری کرد. هدف از این برنامه ایجاد فضایی امن برای دانش‌آموزان بود تا فرهنگ‌های مختلف را از طریق گفت‌وگو و مباحثه فرا گرفته و به تقویت و ارج‌گذاری آن‌ها توجه کنند.

علی سینا با تعهد به آموزش و توسعه‌ی جامعه یکی از اعضای کلیدی هیأت مدیره‌ی شیشه میدیا بوده و در این نقش، از بینش و تخصص تجاری خود برای کمک به شکل دادن استراتژی و جهت‌گیری موسسه، با تمرکز بر توانمندسازی و آموزش جوانان افغان از طریق رسانه و فن‌آوری استفاده می‌کند.

با توجه به پیشینه‌ی چندوجهی و تعهد علی سینا به آموزش، تنوع و توسعه‌ی جامعه، وی یکی از سرمایه‌های ارزشمند در شیشه میدیا محسوب می‌شود. وی جوان متعهد و مبتکری است که بر تأثیرگذاری مثبت بر جهان تمرکز دارد.