میرویس آریا | عضو هیات مدیره

میرویس آریا فردی پویا با ظرفیتی چندوجهی است که از پیشینه‌ی کارآفرینی، روزنامه‌نگاری، حقوق بشر و فعالیت اجتماعی گسترده‌ای برخوردار است. او هم به عنوان روزنامه‌نگار و هم به عنوان مدیر اجرایی در سازمان‌های مختلف رسانه‌‌ای کار کرده و کمک‌های قابل توجهی به صنعت رسانه در افغانستان داشته است.

میرویس آریا، با درنظرداشت علاقه‌ی شدیدی که به امور جاری و سیاسی دارد، چندین برنامه‌ی تلویزیونی را مدیریت کرده و مجری مناظره‌های سیاسی در شبکه‌های تلویزیونی برجسته‌ی افغانستان بوده است. وی از مدافعان حقوق بشر بوده و در چندین کمپین فعالیت اجتماعی نیز شرکت داشته است.

میرویس‌ آریا، علاوه بر فعالیت رسانه‌ای خود، تأسیس چندین نهاد سرمایه‌گذاری موفق از جمله رستوران‌ها و عینک میدیا را در کارنامه‌ی خود به ثبت رسانده است. وی با روحیه‌ی کارآفرینی و اشتیاق به نوآوری، یکی از چهره‌‌های قابل احترام در جامعه‌ی تجاری افغانستان محسوب می‌شود.

میرویس آریا به خاطر تلاش‌هایش در مبارزه با فساد در بخش مخابرات افغانستان نیز چهره‌ای شناخته شده است. کمپین‌های حمایتی او، مانند #WhereIsATRA باعث شد که توجه مقامات ملی و بین‌المللی به فساد گسترده‌ی کاری در این نهاد جلب شده و میلیون‌ها کاربر موبایل افغان از آن سود ببرند.

میرویس آریا در سال ۲۰۲۲، به کمک بنیاد سی‌مرغ، به شهر ساسکاتون در ایالت ساسکاچوان کانادا نقل مکان کرد. وی در این شهر کار خود در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های رسانه‌ای برای توانمندسازی تازه‌واردان برای انتقال به نیروی موثر کاری در جامعه‌ی کانادا را از سر گرفت. وی متعهد به ایجاد تأثیری مثبت و کمک به رشد و توسعه‌ی جامعه‌ی کانادایی است.

میرویس آریا با مجموعه‌ی مهارت‌های منحصر به فرد و تجربیات متنوع خود یکی از اعضای ارزش‌مند هیأت مدیره‌ی شیشه میدیا بوده و اشتیاق وی به رسانه، کارآفرینی و فعالیت اجتماعی، وی را به یک سرمایه‌ی ارزش‌مند برای شیشه میدیا تبدیل کرده است.