محمد کاظم احمدی | مدیر مالی

محمد کاظم احمدی یک متخصص مالی ورزیده است که از سابقه‌ی درخشان در مدیریت امور مالی برخوردار است. وی با بیش از ده سال تجربه در مدیریت امور مالی در موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، در بودجه‌بندی، پرداخت حقوق و دست‌مزد و گزارش مالی تبحر دارد و از نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌هایی چون  QuickBooks، Microsoft Office، Notion  و Google Sheets به خوبی استفاده می‌کند.

تجربه‌ی گسترده‌ی آقای احمدی مشمول خدمت به عنوان مدیر عمومی اداری و مالی در موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت در کابل، افغانستان و حسابدار شرکت پاستل در کالیفرنیا است. وی هم‌چنین به عنوان یک فرد اداری و مالی در بنیاد سی‌‌مرغ به صورتی رضاکارانه ایفای وظیفه کرده و در این نهاد، به امور مرتبط با اسکان، کمک‌های مالی و برنامه‌های انتقال ۲۵۰ پناه‌جوی افغان در پاکستان رسیدگی کرده است.

آقای احمدی مدیریت امور مالی و اداری شیشه میدیا و کلستر ایجوکیشن را بر عهده داشته و بر عملیات مالی این دو نهاد، با رعایت الزامات قانونی و حقوقی، نظارت و رسیدگی می‌کند. وی در شیشه میدیا یک ساختار پیچیده‌ی پرداخت حقوق را مدیریت می‌کند که شامل کمک‌های منابع مختلف، مانند کمک مالی بنیاد ملی برای دموکراسی (NED)، قراردادهای شیشه میدیا و سهم‌گیری کارکنان این نهاد است.

آقای احمدی با تجربه‌ی فراوان و مهارت استثنایی خود برای هر سازمانی که خدمت می‌کند، دارایی باارزشی محسوب شده و در صنعت مالی و اداری نیز سهم قابل توجهی دارد.