قصه مسافر، قسمت هفتم، نجیب قاز

نجیب قاز رویش: استاد، قصه‌ی کودتا را بعداً می‌پرسم. حالا دوباره بر می‌گردیم به یک مسأله‌ی...

Read More