اختلاف‌های کابل و هرات، سبب شکست مان شد

گفت‌وگوی شیشه‌ میدیا با جنرال محمد ظاهر عظیمی گفت‌وگوکننده: فردوس کاوش عرض سلام دارم خدمت تمام...

Read More