Image Not Found
Image Not Found

ورزش

گفتگوی ویژه

چرا جنبش روشنایی به نتیجه نرسید؟

چرا جنبش روشنایی به نتیجه نرسید؟

فهرست[باز][بسته]ابراز پشیمانی از حمایت اشرف غنی!هشدار امنیتی قبل از حادثه‌ی دوم اسد! چرا هزاره‌ها با توالی مکرر حوادث فاجعه‌بار در تاریخ مواجه اند؟  فردوس: در آن زمان هم…

اگر اشرف‌غنی فرار نمی‌کرد! (قسمت دوازدهم)

اگر اشرف‌غنی فرار نمی‌کرد! (قسمت دوازدهم)

فردوس: آیا شما تصور می کردید که اشرف‌غنی، آن طوری که در پانزدهم اگست ۲۰۲۱ فرار کرد، یک روزی در اوج بحران فرار می‌کند، یا شما تصور…

اکثر نخبگان هزاره از اشرف‌غنی حمایت کردند! (قسمت یازدهم)

اکثر نخبگان هزاره از اشرف‌غنی حمایت کردند! (قسمت یازدهم)

فردوس: شما تجربه‌ی کار با اشرف‌غنی را داشتید، نه ماه تقریباً با اشرف‌غنی کار کردید، با توجه به ویژگی‌هایی که او داشت، شما نام بردید از جزوه‌ی…

اشرف‌غنی در نمایی نزدیک (قسمت دهم)

اشرف‌غنی در نمایی نزدیک (قسمت دهم)

فردوس: در «روایت یک انتخاب» سخن یکی از اعضای «تیم مشاوران استاد دانش» آمده که آن شخص خطاب به شما می‌گوید که اشرف‌غنی‌شناسی شما بسیار قوی است…

اکبری

آیا اکبری هزاره نیست؟ قسمت نهم

فردوس: یک موضوعی که از نوشته‌های شما استنباط می‌شود در مورد همین مسایل قومی این است که بیشتر مخالفین حزب وحدت و روایت حزب وحدت در آن…