ماموریت شیشه میدیا

هدف شیشه میدیا تقویت حقوق بشر و توانمندسازی جوامع از طریق مشارکت مدنی، توسعه‌ی دموکراتیک و آشتی مدنی است. ما بر این باوریم که تاریخ شفاهی و قصه‌های شخصی زمینه‌ای برای تقویت نوسازی و دگرگونی جامعه فراهم می‌کند. هدف ما ایجاد محیطی است که در آن هر فردی با ارزش باشد و بتواند سهمی معنادار در موفقیت جامعه‌ی خود داشته باشد.

با تمرکز بر حمایت از گروه‌های به حاشیه رانده شده، فرصت‌هایی را برای جوامع ایجاد می‌کنیم تا با هم متحد شوند و برای آینده‌ای روشن‌تر تلاش کنند. تلاش‌های ما برای مصالحه‌ی مدنی در جهت التیام زخم‌های گذشته و ترویج چشم‌اندازی مشترک برای آینده‌ای عادلانه است که در آن همه از حقوق بشری برابر برخوردار باشند. دستان تان را برای ایجاد تغییرات مثبت، دگرگونی جوامع و ساختن جهانی بهتر می‌فشاریم.

  • stories

سردار جهانی,قسمت 55

سردار جهانی رویش: مجموع دورانی که شما در زندان پلچرخی بودید، چیزی در حدود 17 یا 18 روز دوام داشت....

  • life
  • At Library