موږ سره اړیکه ونیسئ

موږ په شیشه کې کینه او نفرت نه خپروو. موږ په خپلو شیشونو کې د منعکس کولو لپاره مخونه، مخونه او حقایق غوره کوو. خو خلک او حقایق یو ازاد او خپلواک انعکاس لري. شیشه کیدای شي یوه شیشه جوړه شي، داسې سکرین چې د یو شخص عکس ځان ته منعکس کوي، نه نورو ته.

 

 

 

ایمیل: info@sheeshamedia.com

اړیکه

4 + 4 =